My Image

Foreningsliv

Om «Foreningsliv»

Dugnadslandet
I Norge har vi utrolig mange foreninger og lag med aktiviteter basert på dugnad og frivillighet. Vi har rett og slett en unik dugnadskultur. En kultur som har røtter flere århundrer tilbake i tid.

Forksning viser at halve befolkningen deltar i frivillig arbeid. Vi er i verdenstoppen og har all grunn til å være stolte av det. Andelen av befolkningen som deltar i frivillig arbeid har sunket, men antall årsverk har alikevel økt.

Skal denne kulturen bestå må den vedlikeholdes og tilpasses vår tid. Foreningsliv.no er en brikke i dette. Vi vil gjøre det lettere å drive frivillig arbeid i konkurranse med tidsklemma vi alle lever i — mer eller mindre.

Vi vil bidra til å få foreninger på nett, få synliggjort foreningenes nettsider, gjøre styrejobben enklere, gjøre det enklere å tjene penger og finne idéer til aktiviteter med mer.

Vi er ikke i mål med alt dette, men det kommer... Litt etter litt.